Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hanes y Senedd a’i adeiladau

Agorwyd adeilad y Senedd yn 2006 ac ar hyn o bryd dyma’r adeilad lle mae Aelodau’r Senedd yn dod ynghyd ar gyfer y Cyfarfod Llawn. Mae ystâd y Senedd yn cynnwys y Pierhead, sy’n adeilad hanesyddol ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â’r ddau adeilad hyn, mae gan y Senedd ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr ym Mae Colwyn.

Hanes Adeilad y Senedd

Agorwyd y Senedd yn 2006 ac fe’i lleolir mewn safle trawiadol ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd. Mae’n gartref i Siambr Senedd Cymru (y siambr drafod) a’r ystafelloedd pwyllgora.

Lleolir adeilad y Senedd ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd, yn gyfagos i'r Pierhead, sy’n adeilad rhestredig Gradd 1, a Chanolfan y Mileniwm. Mae’r adeilad yn wynebu’r de-orllewin gan edrych allan dros olygfa wych o’r awyr a’r dŵr.

Mae tri llawr i’r Senedd. Ar y lefel cyhoeddus mae’n dryloyw. Cynhelir y dadleuon islaw o fewn y plinth llechi. Dyluniwyd y Senedd i fod mor agored a hygyrch â phosibl.

Hanes y Pierhead

Canolfan ymwelwyr unigryw yw’r Pierhead lle cynhelir digwyddiadau a chynadleddau. Mae’n ofod lle gallwch ddod i fynegi barn a thrafod materion sy’n bwysig i chi. Mae’r Pierhead yn adeilad hanesyddol rhestredig Gradd 1 a chanolbwynt masnach Cymru ydoedd ar un adeg. Mae’r adeilad mawreddog hwn wedi sefyll yn falch am dros hanes amrywiol ac unigryw Bae Caerdydd ers 1897.

 

Partners & Help