Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Neuadd

Ar y llawr hwn mae derbynfa a lle i rannu gwybodaeth a chynnal digwyddiadau. Wrth ddod i mewn i’r Neuadd, bydd ymwelwyr yn gweld desg fawr wedi’i gwneud o lechfaen a gwydr o dan ganopi syml sy’n gwella safon y sain ac yn rheoli’r tymheredd ar gyfer staff y dderbynfa. Ar ochr chwith desg y dderbynfa, mae grisiau'n arwain i’r Oriel.

Golygfa o'r Neuadd yn dangos y tô.

Neuadd 1

Golygfa fertigol o'r Neuadd

Neuadd 2

<<nôl

 

Partners & Help