Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


Nid Senedd yr Aelodau’n unig yw hon – mae hi’n Senedd i chi hefyd. 

Dyma brif adeilad cyhoeddus Senedd Cymru a phrif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – adeilad y mae croeso i chi ddod iddo i gael paned yn yr Oriel ar y llawr uchaf, neu i wylio’r Senedd wrth ei waith yn yr orielau cyhoeddus ar y llawr canol, sef y Neuadd. Yn ogystal a chroesawu ymwelwyr, rydym wedi rhoi cyfle i artistiaid, perfformwyr a chantorion ddangos eu doniau a chynnal gwahanol arddangosfeydd a gweithgareddau yn yr adeilad hwn. Wedi’r cyfan, mae hon yn Senedd sy’n agored i bawb.

Mae hi hefyd yn Senedd gynaliadwy. Defnyddiwyd llechi a derw o Gymru a deunyddiau cynaliadwy eraill wrth ei hadeiladu. Caiff ei gwresogi mewn ffordd gynaliadwy hefyd; mae’r system gyfnewid gwres daear, er enghraifft, yn defnyddio gwres o waelod yr hen ddoc a oedd yma ymhell cyn datblygu ardal Bae Caerdydd.

Mae’r Senedd yn symbol o gynaliadwyedd a democratiaeth, ond yn fwy na hynny, mae’n symbol o’r Gymru newydd sy’n edrych yn hyderus tua’r dyfodol. Rwy’n mawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r wefan hon ac y bydd yn berthnasol ac yn fuddiol i chi. Croeso i’r ddemocratiaeth newydd. Dyma ddatganoli ar waith ac rydych chi’n rhan ohono.

Ymweld â ni: Senedd

Hanes y Senedd

Partners & Help