Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau cyffredin

 

Oriau agor y Senedd

Yr wythnos waith - yn ystod y tymor, dydd Llun a dydd Gwener 9:30am - 4:30pm, dydd Mawrth, Mercher a Iau 8:00am tan ddiwedd y trafodion

Yr wythnos waith - yn ystod y toriad, dydd Llun i ddydd Gwener 9:30am - 4:30pm

Dydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc (trwy'r flwyddyn) 10:30 am - 4:30pm.

(Mynediad olaf hanner awr cyn cau'r adeilad)

 

Mynediad

Gall y cyhoedd gyrraedd Y Senedd drwy ddringo’r grisiau a’r rampiau ar y plinth o flaen yr adeilad neu drwy ddefnyddio’r lifft ar gornel flaen yr adeilad ger Canolfan y Mileniwm. Pa bynnag lwybr a ddewisir, byddwch yn cyrraedd y plinth a’r brif fynedfa. Unwaith y byddwch y tu mewn i adeiliad y Senedd, bydd staff Diogelwch a staff tywys ar gael i roi cymorth fel bo’r angen. Mae cadeiriau olwyn ar gael i’r rheini sydd eu hangen.

I gael gwybod mwy am weithdrefnau diogelwch yn Y Senedd

Ystafell Gotiau

Gellir gadael cotiau yn yr ystafell wrth ymyl y sganiwr ar y dyddiau hynny pan fydd y Senedd yn eistedd.

Lifftiau

Mae modd defnyddio’r lifftiau neu’r grisiau i fynd i’r holl fannau cyhoeddus yn Y Senedd.

Seddi

Mae seddi ar gael ar gyfer y cyhoedd yn y Neuadd ac yn yr Oriel.

Gwylio Cyfarfodydd Llawn a Chyfarfodydd Pwyllgor yn yr Orielau Cyhoeddus

Er mwyn osgoi cael eich siomi, byddai'n well i chi archebu sedd ymlaen llaw, ond nid oes rhaid gwneud hyn bob amser, a gall ymwelwyr holi staff y Dderbynfa am seddi ar y diwrnod.

Dod â phlant bach i’r Senedd

Gellir cymryd pramiau ac ati i’r holl fannau cyhoeddus. Mae lle i newid babanod yn y Neuadd. Mae yna ofod penodol yng nghaffi'r Senedd gyda theganau a gweithgareddau addas i blant, yn ogystal mae yna ystafell dawel yn y Neuadd gyda theganau synhwyraidd a chadair bwydo o’r fron.

Caffi

Mae yna gaffi yn yr Oriel sy'n gwerthu diodydd poeth ac oer a byrbrydau. Dyma oriau agor y caffi:

Amserau Busnes

Dydd Mawrth - Dydd Iau 9:00 - 16:00

Dydd Llun a Dydd Gwener: 10:30 - 16:00

Amserau Toriad

Dydd Llun - Dydd Gwener 10:30 - 16;00

Amserau Penwythnos

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 10:30 - 16:00

Gwybodaeth

Mae gwybodaeth am waith y Senedd, Aelodau o’r Senedd ac adeiliad y Senedd ar gael i’r cyhoedd ar sgriniau plasma a phodiau gwybodaeth yn y Neuadd a’r Oriel. Mae staff ar gael i roi gwybodaeth ac ateb cwestiynau ac mae amryw o gyhoeddiadau ar gael hefyd.

Oes gen i hawl i dynnu ffotograffau yn y Senedd

Fe ganiateir ffotograffiaeth fel arfer yn ardaloedd cyhoeddus y Senedd, cyn belled nad yw'n amharu ar neu yn tynnu sylw oddi wrth y busnes y Senedd.

Gwaherddir ffotograffiaeth yn yr orielau cyhoeddus yn ystod Cyfarfodydd Llawn neu gyfarfodydd pwyllgorau, ond gall ceisiadau penodol ei hystyried ymlaen llaw gan y Swyddfa Breifat.

Gwaherddir hefyd i dynnu lluniau o ardaloedd diogelwch, unrhyw offer diogelwch, dyfeisiau neu staff wedi'i lleoli ar ystâd Senedd Cymru.

Fe fyddai’n ddefnyddiol pe gallai ymwelwyr i'r Senedd wneud eu hunain yn hysbys i'n staff Diogelwch ar fynediad a’i cynghori am eu bwriad o dynnu lluniau.

Cyfleusterau Cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus yn y Neuadd a thoiled â chymhorthion, yn cynnwys cyfarpar codi, yn y Neuadd.

 

Partners & Help