Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Nadolig yn Y Senedd

Cyngerdd Carolau


Lleoliad: Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dyddiad: Nos Fercher 12 Rhagfyr
Amser: 18:00 – 20:00


Cofrestrwch am docyn am ddim yma


Ymunwch â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer ein cyngerdd carolau blynyddol.


Eleni, bydd Elin Jones, AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu Côr Heol y March i berfformio yn ein cyngerdd Nadolig.


Roedd Côr Heol y March yn enillwyr tlws mawreddog Syr Karl Jenkins yng nghystadleuaeth Côr y Corau yng Ngŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2018. Dros y blynyddoedd mae Côr Heol y March wedi cael llwyddiant mewn nifer o gystadlaethau, gan gynnwys Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Cystadleuaeth Côr Cymru ac Eisteddfod yr Urdd. Eleni, enillodd yr arweinydd Eleri Roberts Dlws Arweinydd yr Ŵyl yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 
 

 Cor Heol y March

Ar ôl y cyngerdd, bydd derbyniad byr yn gweini lluniaeth tymhorol.

Noddir y cyngerdd gan Elin Jones, AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost (cysylltu@cynulliad.cymru) neu ar y ffôn (0300 200 6565).


Byddwn yn rheoli archebion ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Yn ystod y digwyddiad hwn, efallai y byddwn yn casglu lluniau a fideos y gallwn eu cyhoeddi ar ein gwefan, ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol. I gael manylion llawn am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn ar ein gwefan. Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os ydych am ofyn cwestiwn ynghylch sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Cynulliad cyn, neu yn ystod y gweithgaredd, neu anfonwch e-bost at cysylltu@Cynulliad.Cymru

Partners & Help