Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Website Header - Committee - EN.png

Bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cyfarfod yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth am 09.00 ar 06 Rhagfyr 2018.

Rhan o gylch gwaith y Pwyllgor yw goruchwylio cyrff statudol a chyrff a ariennir yn gyhoeddus.  Felly, rydym yn cyfarfod â Chadeirydd a Llyfrgellydd Cenedlaethol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Byddwn yn ymchwilio i'r ffyrdd y mae'r Llyfrgell wedi cyflawni ei chylch gwaith, unrhyw heriau sydd o'n blaen a ffyrdd newydd posibl o weithio. 

Yn dilyn y sesiwn hon, sy'n para awr, byddwn yn siarad â Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru.  Eto, byddwn yn trafod eu heriau a'u llwyddiannau.

I archebu lle i wylio'r cyfarfod, anfonwch e-bost i cyswllt@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.
Partners & Help