Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
International Women's Day logo

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2019 


Lleoliad: Theatr Fach y Rhyl 
Dyddiad: Dydd Gwener, 8 Mawrth 2019
Amser: 10:15 – 14:30

Ymunwch â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Chanolfan Merched Gogledd Cymru, i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod –  dathliad byd-eang o gyflawniadau menywod – ar 8 Mawrth 2019 yn Theatr Fach y Rhyl.

Bydd y siaradwr gwadd, Steph Jeavons, yn rhannu ei phrofiad fel y Brydeinwraig gyntaf i deithio'r byd yn grwn ar feic modur – antur a aeth â hi i 54 o wledydd dros 4 blynedd.

Wrth drafod thema eleni, Cydbwysedd er Gwell, bydd y Cadeirydd a'r Dirprwy Lywydd, Ann Jones AC yn ymuno â Cerys Furlong (Chwarae Teg), Poppy Johnson (Faces by Poppy) a Mair Stephens (Sefydliad y Merched) i drafod eu cyflawniadau, yr hyn sy'n eu hysbrydoli, y rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu o fewn cymdeithas a sut y gellir goresgyn y rhwystrau hyn.

Helpwch ni i ddathlu cyflawniadau menywod Cymru a thu hwnt wrth alw am fyd sy'n fwy cytbwys rhwng y rhywiau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. 

Y gorau fydd y cydbwysedd, y gorau fydd y byd.  

 


Siaradwr gwadd

 

Y teithiwr ac anturiaethwr Steph Jeavons yw'r person cyntaf i deithio o amgylch y byd ar feic modur, gan gwmpasu'r saith cyfandir a 75,000 o filltiroedd dros bedair blynedd. Antur nesaf Steph fydd arwain y grŵp cyntaf o feicwyr sydd i gyd yn fenywod i Wersyll Cychwyn Everest yn 2019.
https://stephjeavons.com/

 


Cwrdd â'r panel

 

Ann Jones AC yw'r Dirprwy Lywydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae'n cynrychioli Dyffryn Clwyd yn y Siambr. Ganwyd a magwyd Ann yn y Rhyl ar arfordir gogledd Cymru, ble mae wedi byw drwy ei hoes.
Ann Jones AC - Proffil Aelod 

 

Cerys Furlong yw Prif Weithredwr Chwarae Teg, sefydliad sy'n gweithio i wella arferion gwaith a sicrhau bod menywod yng Nghymru yn gallu cyfrannu at y gweithle, datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd sy'n rhoi boddhad.
https://chwaraeteg.com/

 

Mae Poppy Johnson yn artist gwallt a cholur llwyddiannus ym Mangor, gogledd Cymru. Hi yw perchennog balch yr Academi POISE, sy'n gweithredu fel salon moethus ac sydd hefyd yn cynnig cyrsiau i'r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o'r diwydiant.
http://www.facesbypoppy.com/

 

Mae Mair Stephens wedi bod yn aelod o Sefydliad y Merched ers 1981 ac fe'i hetholwyd yn Gadeirydd Pwyllgor Ffederasiwn Cymru ym mis Mehefin 2017.
https://www.thewi.org.uk/


Cofrestrwch am docyn am ddim yma


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost (cysylltu@cynulliad.cymru) neu ar y ffôn (0300 200 6565).


Byddwn yn rheoli archebion ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Yn ystod y digwyddiad hwn, efallai y byddwn yn casglu lluniau a fideos y gallwn eu cyhoeddi ar ein gwefan, ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol. I gael manylion llawn am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn ar ein gwefan. Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os ydych am ofyn cwestiwn ynghylch sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Cynulliad cyn, neu yn ystod y gweithgaredd, neu anfonwch e-bost at cysylltu@Cynulliad.Cymru


Partners & Help