Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Royal Welsh Show 2018 Page Header

​Y Senedd yn y Sioe Frenhinol 2019

Rydym yn dychwelyd i Lanfair-ym-muallt ar gyfer y Sioe Frenhinol 2019. Ymunwch â ni drwy gydol yr wythnos i ddysgu mwy am eich Cynulliad Cenedlaethol chi, Senedd Ieuenctid Cymru a gwaith pwyllgorau'r Cynulliad.


Darganfod mwy am eich Senedd Ieuenctid Cymru

Bydd tîm Senedd Ieuenctid Cymru yn y Sioe drwy’r wythnos. Dewch i gwrdd â ni i ddysgu mwy am eich Senedd Ieuenctid chi. Gallwch hefyd lenwi’r holiadur Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm. 

Canolfan Clŵb Ffermwyr Ifanc Cymru

09:00 - 17:00 

Dydd Llun 23 - Dydd Iau 27 Gorffennaf

Dyfodol Ffermio gyda'r Llywydd, Elin Jones AC
Wrth i ni ddathlu 20 mlynedd ers datganoli yng Nghymru, bydd ein trafodaeth banel, o dan gadeiryddiaeth y Llywydd, yn canolbwyntio ar ‘Ddyfodol Ffermio,’ gan ganolbwyntio ar obeithion, dyheadau a blaenoriaethau'r sector ffermio dros yr ugain mlynedd nesaf.

Bydd Dr Prysor Williams o Brifysgol Bangor, Dafydd Jones, Cadeirydd CFfI Cymru, Teleri Fielden, o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Branwen Miles, o’r Sefydliad Perchnogion Tir Ewropeaidd a Cai Thomas Phillips, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru yn ymuno â’r Llywydd ar y panel.14:00 - 16:00 

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2018

Adeilad S4C, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae lleoedd yn brin felly er mwyn neilltuo lle, anfonwch e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

 


Rheoli tir a newid hinsawdd – ymateb i’r her

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal sesiwn i randdeiliaiad i drafod sut y gall y sectorau amaethyddiaeth, defnydd tir a choedwigaeth ymateb i her newid hinsawdd.

Drwy wahoddiad yn unig. 

11:00 - 13:00 

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019
Adeilad ITV  

 Nid yw gwahoddiad i un o'n digwyddiadau yn rhoi mynediad i faes y Sioe, bydd angen prynu tocyn ar wahan. 


Partners & Help