Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Eisteddfod yr Urdd 2019

Ry'n ni'n edrych ymlaen at groesawu Eisteddfod yr Urdd i Fae Caerdydd eleni!

Efallai eich bod wedi clywed bod 2019 yn nodi 20 mlynedd ers sefydlu'r Cynulliad, ac mae Eisteddfod yr Urdd yn rhoi esgus da i ni ddathlu yn y Senedd. Y Senedd fydd cartref yr arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Urdd - ac yng nghanol yr ŵyl.

Mae cyfle i chi ymweld â'r Senedd, un o adeiladau fwyaf eiconig Cymru, mewn ffordd wahanol a chewch fynediad ecsgliwsif i ardaloedd sydd fel arfer ar gau i'r cyhoedd pan fyddwch yn dod atom i edrych ar dros 400 o waith celf a grëwyd gan bobl ifanc ar draws Cymru.

Dyma beth fydd ymlaen yn y Senedd, a sut gallwch chi ymuno yn yr hwyl: Beth-Sydd-Ymlaen-Urdd-2019.pdfGweld y tu fewn i'r Siambr

Gwnewch y mwyaf o'r cyfle i gael mynd mewn i'r Siambr a cael tynnu eich llun yng nghadair y Llywydd!

Datganoli - Ein Stori

I nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, ry'n ni wedi datblygu llinell amser o'r prif gerrig filltir o siwrne Cymru i ddatganoli dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Senedd Ieuenctid Cymru

Yn ystod wythnos yr Urdd, y Neuadd fydd man cyfarfod Seneddwyr Ieuenctid Cymru. Yn ogystal â hynny, dyma le bydd arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Urdd i'w gweld.

 
 
Y Cwrt

Dewch i'n stondin i siarad gyda ni am y nifer o ffyrdd gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad.

Yr Oriel

Chwilio am gyfle i orffwys eich traed? Eisteddwch ar un o'r 120 seddi derw Sir Benfro a gwyliwch un o'n ffilmiau dwyieithog ar waith y Cynulliad.


Y Siop Anrhegion a'r Caffi

Mwynhewch paned yn ein caffi sy'n cynnig ystod o luniaeth ynghyd ag un o'r golygfeydd gorau ym Mae Caerdydd! Yn ein siop roddion, gallwch brynu'r nwyddau celf a chrefft cyfoes gorau o Gymru.

Partners & Help