Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​​​​​​​​​​​​

Pabis: Weeping Window

 

Diolch i bawb daeth i weld Pabis: Weeping Window.

Mae wedi bod yn bleser i groesawu cymaint ohonoch chi i'r Senedd i brofi Taith y Pabi Coch.​​​

 

​Mae Pabis: Weeping Window bellach wedi gadael y Senedd. Bydd e i'w weld nesaf yn Amgueddfa Ulster, Belffast o 14 Hydref - 3 Tachwedd 2017.

​​​

Mae hi dal yn bosib i ymweld a'r Senedd ac adeilad y Pierhead, sydd yn gartref i arddangosfeydd trwy gydol y flwyddyn.

​​Gwybodaeth am Pabis: Weeping Window

Mae Poppies: Weeping Window yn rhaeadr sy'n cynnwys miloedd o babïau ceramig a wnaed â llaw fel pe baent yn disgyn o ffenestr uchel i'r llawr. Mae'r cerflun, gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, yn cael ei gyflwyno gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU ar gyfer Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd y cerflun hwn, ochr yn ochr â Wave – bwa ysgubol o bennau pabïau coch llachar wedi'u gosod ar goesynnau tal – ei greu'n wreiddiol fel un o gerfluniau dramatig allweddol y gosodiad Blood Swept Lands and Seas of Red ger Tŵr Llundain yn yr haf a'r hydref 2014.

Y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, oedd y lleoliad cyntaf i arddangos Weeping Window lle gellir gweld y cerflun o'r tu allan i'r adeilad yn ogystal â'r tu mewn. ​

 

Ymunwch â'r drafodaeth ar #taithypabicoch neu cewch ragor o wybodaeth am y pabïau yn 14-18NOW.

 

Mae’r llun yn dangos y Weeping Window yn (o’r chwith i’r dde): Cadeirlan St Magnus, Kirkwall (ffotograff gan Michael Bowles/Gett

 

Mae'r llun yn dangos y Weeping Window yn (o'r chwith i'r dde): Cadeirlan St Magnus, Kirkwall (ffotograff gan Michael Bowles/Getty Images); Amgueddfa Pwll Glo Woodhorn (ffotograff gan Colin Davison), a'r Felin Sidan, Derby (ffotograff gan Richard Stonehouse/Getty Images). Mae'r llun uchaf yn dangos y gwaith celf 'Poppies: Wave' ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog.

 

 
 

 

 
 

 

Beth yw'r Senedd?

Y Senedd yw cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae'n ganolbwynt democratiaeth yng Nghymru. 

Yn adeilad seneddol modern, mae'n agored i'r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn, gan groesawu ymwelwyr saith diwrnod yr wythnos.

Mae mynediad am ddim ac mae gan y Senedd rai o'r golygfeydd gorau ym Mae Caerdydd, felly dewch i mewn i gael gweld y cwbl.

Beth sydd y tu mewn?

Yn y Senedd mae siambr drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Os edrychwch i lawr o dan y twndis enfawr, gallwch chi weld lle mae ein gwleidyddion yn eistedd yn ystod dadleuon seneddol. Ewch ar un o'n teithiau rhad ac am ddim i ddarganfod rhagor am yr adeilad a'r hyn sy'n digwydd yma.

 

 
 

 

Sut i'n cyrraedd

Bws

Mae bws plygu y Baycar yn gadael o amryw arosfannau yng nghanol y ddinas bob 10 munud ac mae'n stopio o flaen Canolfan Mileniwm Cymru sydd gerllaw'r Senedd.

Mae bysiau rhif 7 ac 8 yn gadael Heol y Gamlas a Heol y Porth yn ôl eu trefn bob chwarter awr ac yn stopio ar Pierhead Street, taith fer (oddeutu 200 metr) o'r Senedd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Baycar 

Trên

Mae gwasanaethau'n rhedeg bob 12 munud o Orsaf Heol y Frenhines i Orsaf Bae Caerdydd. Mae'r orsaf ychydig funudau o'r Senedd a'r Pierhead.

O'r Draffordd

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33, dilynwch yr A4232 i gyfeiriad Bae Caerdydd, a dilynwch yr arwyddion i Cynulliad Cennedlaethol Cymru, CF99 1NA.

Parcio Car

Ceir dau faes parcio aml-lawr ym Mae Caerdydd. Q-Park Bae Caerdydd yw'r un agosaf i'r Cynulliad, ar Pierhead Street nid nepell o'r Senedd. Hefyd mae maes parcio MSCP yng Nghei'r Fôr-forwyn gyferbyn â Techniquest.

Parcio Bws

Cysylltwch â ni am fap yn nodi ble y gall bysiau adael ymwelwyr.

Bae Caerydd gan gynnwys mannau parcio (PDF, 1.34MB)

 

 
 

 

Cyfleusterau a mynediad

Fel gydag unrhyw adeilad y llywodraeth, mae'n ofynnol i bob ymwelydd fynd drwy'r system ddiogelwch ar ei ffordd i mewn i'r Senedd. Mae ein tîm diogelwch wedi'u hyfforddi i fod yn ymwybodol o anghenion ymwelwyr sydd ag anableddau, neu'r rhai a allai fod ag anghenion penodol yn seiliedig ar eu credoau crefyddol.

Mae'r Senedd yn gwbl hygyrch gan fod mynediad ramp ar flaen yr adeilad a lifftiau i bob llawr y tu mewn. Mae system dolen glyw ar gael i ddefnyddwyr teclynnau cymorth clyw.

Mae gan yr adeilad gyfleusterau newid a gynorthwyir yn llawn ac ystafelloedd ymolchi niwtral o ran y rhywiau sy'n addas i bawb.

 

 
 

 

​ 

 ​​​

 

 
Digwyddiadau'r haf 2017

O'r Urdd i Sioe Frenhinol Cymru, bydd y Cynulliad yn teithio ar hyd a lled Cymru yn ystod yr haf - a hoffem i chi ymuno â ni.

Bae Caerdydd  
Y Pierhead a'r Senedd

Dyma ddau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru, ac maent yn agored i'r cyhoedd am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Pierhead  
Cynllunio'ch ymweliad
Y Senedd a'r Pierhead yw dau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dim ond yn ymweld â Bae Caerdydd mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.
 
 
 


Partners & Help