Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


 
 


Jamborî yn y Senedd

6 Mai 2019

11.00 - 16.00

Mynediad am ddim

 
 


Mae 'na hwyl i gael a gemau i chwarae ym Mae Caerdydd ar Wyl y Banc mis Mai.

Ewch i’r Senedd i gymryd rhan mewn diwrnod arbennig yn llawn hwyl i’r teulu. Byddwch yn gallu helpu i adeiladu eich Cymru ar lawr y Senedd gyda briciau LEGO® a Bright Bricks, a bydd digon o weithgareddau eraill yn ystod y dydd.


Bydd KLA Dance, un o’r cystadleuwyr o rownd derfynol The Greatest Dancer y BBC yno i roi perfformiad arbennig, a bydd plant o gylchoedd meithrin lleol yno yn ymuno yn yr hwyl.

Bydd cerddoriaeth, canu, dawnsio a mwy, yn ogystal â chyfle i ddysgu mwy am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r gwaith y mae’n ei wneud.

P’un a ydych wedi bod i’r Senedd o’r blaen neu os dyma eich tro cyntaf, mae croeso i bawb gymryd rhan yn yr hwyl.


Gweithgareddau yn cynnwys:

KLA Dance (The Greatest Dancer, BBC)  |  Digso Ynni DaMudiad Meithrin  |  

Mr Phormula  |  Samba Galêz  |  Bagsy  |  No Fit State  |  Science Boffins  

In Character / Mewn Cymeriad

 

Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb

 

 
 

Ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru


Os na fedrwch ddod ar y daith ar 10 Medi, gallwch ymweld â'r Senedd a'r Pierhead rywdro eto gan eu bod ar agor i'r cyhoedd saith diwrnod yr wythnos.

Caiff digwyddiadau eu cynnal yn y Senedd yn rheolaidd a bydd perfformwyr, cantorion, arddangosfeydd a gweithgareddau i'w mwynhau drwy'r flwyddyn. Felly, dewch draw i weld beth sy'n digwydd!

Gallwch hefyd weld pwy yw'ch Aelodau Cynulliad a sut y maent yn cynrychioli'ch buddiannau chi yn siambr drafod y Senedd.


 

Partners & Help