Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to document list
Cofnod Pleidleisio Voting Record
09/02/2016
NDM5955 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) Cyfnod 4NDM5955 Stage 4 of the Historic Environment (Wales) Bill
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 34Yn erbyn / Against: 0Ymatal / Abstain: 22
Leighton AndrewsRhun ap Iorwerth
Mick AntoniwMohammad Asghar
Peter BlackAngela Burns
Christine ChapmanAndrew R.T. Davies
Jeff CuthbertJocelyn Davies
Alun DaviesPaul Davies
Keith DaviesSuzy Davies
Mark DrakefordYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Rebecca EvansJanet Finch-Saunders
Russell GeorgeWilliam Graham
Vaughan GethingLlyr Gruffydd
Janice GregoryJanet Haworth
John GriffithsAltaf Hussain
Lesley GriffithsMark Isherwood
Edwina HartBethan Jenkins
Mike HedgesAlun Ffred Jones
Jane HuttElin Jones
Julie JamesDarren Millar
Ann JonesNick Ramsay
Carwyn JonesSimon Thomas
Huw LewisLindsay Whittle
Sandy MewiesLeanne Wood
Julie Morgan
Lynne Neagle
Eluned Parrott
William Powell
Jenny Rathbone
David Rees
Aled Roberts
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
Kirsty Williams
NDM5947 Gwelliant 1NDM5947 Amendment 1
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 23Yn erbyn / Against: 28Ymatal / Abstain: 5
Rhun ap IorwerthLeighton AndrewsPeter Black
Mohammad AsgharMick AntoniwEluned Parrott
Angela BurnsChristine ChapmanWilliam Powell
Andrew R.T. DaviesJeff CuthbertAled Roberts
Jocelyn DaviesAlun DaviesKirsty Williams
Paul DaviesKeith Davies
Suzy DaviesMark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasRebecca Evans
Janet Finch-SaundersVaughan Gething
Russell GeorgeJanice Gregory
William GrahamJohn Griffiths
Llyr GruffyddLesley Griffiths
Janet HaworthEdwina Hart
Altaf HussainMike Hedges
Mark IsherwoodJane Hutt
Bethan JenkinsJulie James
Alun Ffred JonesAnn Jones
Elin JonesCarwyn Jones
Darren MillarHuw Lewis
Nick RamsaySandy Mewies
Simon ThomasJulie Morgan
Lindsay WhittleLynne Neagle
Leanne WoodJenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5947 Gwelliant 2NDM5947 Amendment 2
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 23Yn erbyn / Against: 28Ymatal / Abstain: 5
Rhun ap IorwerthLeighton AndrewsPeter Black
Mohammad AsgharMick AntoniwEluned Parrott
Angela BurnsChristine ChapmanWilliam Powell
Andrew R.T. DaviesJeff CuthbertAled Roberts
Jocelyn DaviesAlun DaviesKirsty Williams
Paul DaviesKeith Davies
Suzy DaviesMark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasRebecca Evans
Janet Finch-SaundersVaughan Gething
Russell GeorgeJanice Gregory
William GrahamJohn Griffiths
Llyr GruffyddLesley Griffiths
Janet HaworthEdwina Hart
Altaf HussainMike Hedges
Mark IsherwoodJane Hutt
Bethan JenkinsJulie James
Alun Ffred JonesAnn Jones
Elin JonesCarwyn Jones
Darren MillarHuw Lewis
Nick RamsaySandy Mewies
Simon ThomasJulie Morgan
Lindsay WhittleLynne Neagle
Leanne WoodJenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5947 Gwelliant 3NDM5947 Amendment 3
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 23Yn erbyn / Against: 28Ymatal / Abstain: 5
Rhun ap IorwerthLeighton AndrewsPeter Black
Mohammad AsgharMick AntoniwEluned Parrott
Angela BurnsChristine ChapmanWilliam Powell
Andrew R.T. DaviesJeff CuthbertAled Roberts
Jocelyn DaviesAlun DaviesKirsty Williams
Paul DaviesKeith Davies
Suzy DaviesMark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasRebecca Evans
Janet Finch-SaundersVaughan Gething
Russell GeorgeJanice Gregory
William GrahamJohn Griffiths
Llyr GruffyddLesley Griffiths
Janet HaworthEdwina Hart
Altaf HussainMike Hedges
Mark IsherwoodJane Hutt
Bethan JenkinsJulie James
Alun Ffred JonesAnn Jones
Elin JonesCarwyn Jones
Darren MillarHuw Lewis
Nick RamsaySandy Mewies
Simon ThomasJulie Morgan
Lindsay WhittleLynne Neagle
Leanne WoodJenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5947 Gwelliant 4NDM5947 Amendment 4
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 23Yn erbyn / Against: 28Ymatal / Abstain: 5
Rhun ap IorwerthLeighton AndrewsPeter Black
Mohammad AsgharMick AntoniwEluned Parrott
Angela BurnsChristine ChapmanWilliam Powell
Andrew R.T. DaviesJeff CuthbertAled Roberts
Jocelyn DaviesAlun DaviesKirsty Williams
Paul DaviesKeith Davies
Suzy DaviesMark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasRebecca Evans
Janet Finch-SaundersVaughan Gething
Russell GeorgeJanice Gregory
William GrahamJohn Griffiths
Llyr GruffyddLesley Griffiths
Janet HaworthEdwina Hart
Altaf HussainMike Hedges
Mark IsherwoodJane Hutt
Bethan JenkinsJulie James
Alun Ffred JonesAnn Jones
Elin JonesCarwyn Jones
Darren MillarHuw Lewis
Nick RamsaySandy Mewies
Simon ThomasJulie Morgan
Lindsay WhittleLynne Neagle
Leanne WoodJenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5947 Dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2016-17NDM5947 Debate on the Draft Budget 2016-17
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 28Yn erbyn / Against: 23Ymatal / Abstain: 5
Leighton AndrewsRhun ap IorwerthPeter Black
Mick AntoniwMohammad AsgharEluned Parrott
Christine ChapmanAngela BurnsWilliam Powell
Jeff CuthbertAndrew R.T. DaviesAled Roberts
Alun DaviesJocelyn DaviesKirsty Williams
Keith DaviesPaul Davies
Mark DrakefordSuzy Davies
Rebecca EvansYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Vaughan GethingJanet Finch-Saunders
Janice GregoryRussell George
John GriffithsWilliam Graham
Lesley GriffithsLlyr Gruffydd
Edwina HartJanet Haworth
Mike HedgesAltaf Hussain
Jane HuttMark Isherwood
Julie JamesBethan Jenkins
Ann JonesAlun Ffred Jones
Carwyn JonesElin Jones
Huw LewisDarren Millar
Sandy MewiesNick Ramsay
Julie MorganSimon Thomas
Lynne NeagleLindsay Whittle
Jenny RathboneLeanne Wood
David Rees
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
Back to document list

Partners & Help