Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Lesley Griffiths AS

Profile image for Lesley Griffiths AS

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Wrecsam

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Tŷ Vernon
41 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NS

Ffôn:  01978 355743

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

E-bost:  Lesley.Griffiths@senedd.cymru

Facebook :  www.facebook.com/lesley4wrexham

Twitter :  www.twitter.com/lesley4wrexham

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Lesley yn aelod o Unsain, Cymdeithas Fabian a Sefydliad Bevan.

 

Hanes personol

Cafodd Lesley Griffiths ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dod yn oedolyn.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam.  Bu’n gweithio, hefyd, fel Cynorthwyydd Etholaethol i Ian Lucas, AS Wrecsam.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley Griffiths i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Bu’n aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5.

 

Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Lesley hefyd a sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bun Gadeirydd arno.

 

Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei phenodi'n Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ac, ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ar ôl cael ei hail-ethol ym mis Mai 2016, penodwyd Lesley yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, datblygu economaidd, tai a materion sy'n ymwneud â phlant.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help