Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

David Melding AS

Profile image for David Melding AS

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Political grouping: Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Swyddfa 2
20 Pantbach Road
Birchgrove
Caerdydd
CF14 1UA

Ffôn:  029 2062 3088

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7220

E-bost:  David.Melding@senedd.cymru

Twitter :  twitter.com/davidmeldingms

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ymhlith diddordebau gwleidyddol David y mae plant sy’n derbyn gofal, iechyd meddwl a materion cyfansoddiadol.

 

Mae'n awdurdod cydnabyddedig ar gyfansoddiad Prydain, ac mae wedi ysgrifennu dau lyfr dylanwadol: ‘Will Britain Survive Beyond 2020?’ (2009), a ‘The Reformed Union: The UK as a Federation’ (2013).

 

Hanes personol

Cafodd David, a aned yng Nghastell-nedd yn 1962, ei addysg yn Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin, Castell-nedd; Prifysgol Cymru Caerdydd; a Choleg William a Mary yn Virginia, UDA.

 

Cefndir proffesiynol

Mae David yn gyn-reolwr Cymdeithas Genedlaethol y Gofalwyr yng Nghymru ac yn gyn-ddirprwy gyfarwyddwr y Ganolfan Gymreig ar Faterion Rhyngwladol.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd David ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999.  Bu’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ar yr Economi a Thrafnidiaeth, a hynny ar ran y Ceidwadwyr Cymreig. Rhwng 2000 a 2011, David oedd Cyfarwyddwr Polisi'r Ceidwadwyr Cymreig, ac ysgrifennodd faniffestos y blaid ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2003, 2007 a 2011.

 

Yn flaenorol, bu’n cadeirio Pwyllgor Archwilio y Cynulliad; y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; y Pwyllgor Safonau Ymddygiad; a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

David Melding oedd Dirprwy Lywydd y Pedwerydd Cynulliad.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help