Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Carl Sargeant AC

Profile image for Carl Sargeant AC

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 - 07/11/2017

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Carl Sargeant yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng mis Mai 2003 a mis Tachwedd 2017 ac roedd yn cynrychioli Llafur Cymru. Dyma ei fywgraffiad pan fu farw.

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae'r teulu cyfan yn dilyn pêl-droed ac mae Carl yn mwynhau gwylio Clwb Pêl-droed Newcastle yn chwarae. Yn lleol, mae'n llywydd Clwb Pêl-droed Nomads Cei Connah.

Hanes personol

Mae Carl wedi byw yng Nghei Connah yn ei etholaeth erioed. Mae'n briod â Bernie ac mae ganddynt ddau o blant, Lucy a Jack.

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynulliad yn 2003, roedd Carl yn gweithio mewn ffatri gweithgynhyrchu cemegol blaenllaw ac roedd yn archwilydd ansawdd ac amgylcheddol ac yn ddiffoddwr tân diwydiannol.

Hanes gwleidyddol

Mae Carl yn ymgyrchydd yn erbyn trais domestig. Cafodd ymrwymiad Carl tuag at gyfiawnder cymdeithasol ei sbarduno ar ôl gweld y dinistr yn ei gymuned leol yn y 1980au. Daeth y gwaith dur i ben yn Shotton ac fe gollodd 6,500 o bobl eu swyddi dros nos. Cafodd hyn, yn ogystal â chau'r felin tecstilau lleol ac effeithiau'r dirwasgiad, effaith andwyol ar y gymuned. Ar un adeg, roedd dros 30 y cant o ddynion lleol yn ddi-waith.

Yn y cyd-destun hwnnw, bu Carl yn dyst i effaith niweidiol yfed trwm a thrais domestig ar deuluoedd lleol. Mae'n ymgyrchydd diflino yn erbyn cam-drin domestig, gan hyrwyddo ymgyrch y Rhuban Gwyn a chefnogi'r Uned Diogelwch Cam-drin Domestig yn Shotton.

Mae wedi gwasanaethu ar Gyngor Tref Cei Connah ac fel llywodraethwr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Bryn Deva.

Yn y Trydydd Cynulliad, daeth Carl yn Brif Chwip y Grŵp Llafur a'i swydd gyntaf yn y Llywodraeth oedd y Dirprwy Weinidog dros Fusnes y Cynulliad. Ers hynny, mae wedi bod yn Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn Weinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn Weinidog Tai ac Adfywio, yn Weinidog Adnoddau Naturiol ac yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help