Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rebecca Evans AS

Profile image for Rebecca Evans AS

Teitl: Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gwyr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
9 Heol Pontarddulais
Gorseinon
Abertawe
SA4 4FE

Ffôn:  01792 899 081

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

E-bost:  Rebecca.Evans@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.RebeccaEvansMS.com

Facebook :  www.facebook.com/RebeccaEvansMS

Twitter :  www.twitter.com/RebeccaEvansMS

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Rebecca Evans yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Rebecca Evans yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Cafodd Rebecca ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, daeth yn Aelod Cynulliad ar gyfer Gŵyr.

 

Gwahoddwyd Rebecca i fod yn aelod ifancaf Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2014 pan gafodd ei phenodi yn Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ers mis Mai 2016 bu’n gwasanaethu fel Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys cydraddoldeb, diwygio lles, trechu tlodi a materion gwledig.

 

Hanes personol

Cafodd Rebecca ei haddysgu ym Mhrifysgol Leeds, lle astudiodd Hanes. Cafodd radd Meistr mewn Athroniaeth mewn Astudiaethau Hanesyddol o Brifysgol Caergrawnt hefyd.

 

Mae Rebecca yn byw yng Ngŵr gyda’i gŵr. Mae’n dysgu Cymraeg.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynlluniad, roedd Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

 

Hanes gwleidyddol

Yn y Pedwerydd Cynulliad, penodwyd Rebecca i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin. Bu’n gwasanaethu hefyd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Hefyd, yn y Pedwerydd Cynulliad, Rebecca oedd Cadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Anabledd, Iechyd Meddwl, a Nyrsio a Bydwreigiaeth; ac roedd yn is-gadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ffydd, Awtistiaeth, a Chwrw a’r Dafarn. Roedd yn swyddog yn sawl Grŵp Trawsbleidiol arall, gan gynnwys Cyflyrau Niwrolegol, a Phobl Hŷn.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help