Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Jeremy Miles AS

Profile image for Jeremy Miles AS

Teitl: Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Castell-nedd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
7 High Street
Pontardawe
Abertawe
SA8 4HU

Ffôn:  01792 869993

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7107

E-bost:  Jeremy.Miles@senedd.cymru

Twitter :  twitter.com/Jeremy_Miles

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Jeremy Miles yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Jeremy Miles yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tan yn ddiweddar, roedd Jeremy yn un o ymddiriedolwyr yr elusen cyfiawnder cymdeithasol, Sefydliad Bevan, ac ef oedd ysgrifennydd yr elusen hefyd.

 

Mae ganddo hefyd brofiad fel mentor ieuenctid ac fel ymgynghorydd mewn canolfannau sy’n rhoi cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim.

 

Hanes personol

Cafodd Jeremy ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais ac, fel siaradwr Cymraeg, cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a Choleg Newydd, Rhydychen lle bu'n astudio'r gyfraith.

 

Mae Jeremy yn byw yn Alltwen yn etholaeth Castell-nedd ac yn mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, heicio a beicio, a dilyn rygbi yn lleol.

 

Cefndir proffesiynol

Yn syth ar ôl graddio, bu Jeremy yn dysgu’r gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl.

 

Yn ddiweddarach, bu’n gweithio fel cyfreithiwr yn Llundain i ddechrau, ac yna cafodd swyddi cyfreithiol a masnachol uwch mewn busnesau yn sector y cyfryngau gan gynnwys ITV a’r rhwydwaith teledu a’r stiwdio ffilm Americanaidd, NBC Universal.

 

Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru, sefydlodd ei gwmni ymgynghori ei hun gan weithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sector darlledu a’r sector digidol.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Jeremy ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer etholaeth Castell-nedd ym mis Mai 2016, fel ymgeisydd y blaid Lafur a’r blaid Gydweithredol, yn dilyn ymddeoliad Gwenda Thomas AC. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help