OPIN-2007-0057 Darparu Toiledau â 'Lleoedd Newid’/ Provision of 'Changing Places’ Toilets

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 18/07/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0057 - Darparu Toiledau â 'Lleoedd Newid’/ Provision of 'Changing Places’ Toilets

Codwyd gan / Raised By:

Jenny Randerson and Jeff Cuthbert

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Mike German 21/09/2007 Lesley Griffiths 25/09/2007 Huw Lewis 25/09/2007 Irene James 25/09/2007 Darren Millar 25/09/2007 Peter Black 25/09/2007 Leanne Wood 25/09/2007 Mark Isherwood 26/09/2007 Janice Gregory 26/09/2007 Trish Law 26/09/2007 Dai Lloyd 28/09/2007 Paul Davies 01/10/2007 Kirsty Williams 08/10/2007 Sandy Mewies 09/10/2007 Nerys Evans 10/10/2007 Joyce Watson 10/10/2007 Andrew RT Davies 17/10/2007 Mick Bates 26/10/2007 Darparu Toiledau â 'Lleoedd Newid’ Mae’r Cynulliad hwn yn cefnogi ymgyrch Mencap dros Doiledau â Lleoedd Newid ac mae’n pwyso ar Lywodraeth y Cynulliad i gymryd yr awenau o ran annog eu darparu. Mae’r Cynulliad hwn yn cydnabod bod angen toiledau â 'Lleoedd Newid’ ar filoedd o bobl sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog. Mae’r Cynulliad hefyd yn nodi bod gofalwyr, heb y cyfleusterau hyn, yn aml yn gorfod newid aelodau o’u teulu mewn amodau sydd ymhell o fod yn ddelfrydol. Provision of 'Changing Places’ Toilets This Assembly supports Mencap’s campaign on Changing Places Toilets and urges the Welsh Assembly Government to take a lead in encouraging their provision. The Assembly recognises that thousands of people with profound and multiple learning disabilities need 'Changing Places’ toilets. The Assembly also notes that without these facilities carers are often forced to change family members in less than ideal conditions.