OPIN-2007-0065 - Etholiadau Tymor Penedol i San Steffan/Fixed Term Westminster Elections

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 09/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0065 - Etholiadau Tymor Penodol i San Steffan/Fixed Term Westminster Elections

Codwyd gan / Raised By:

Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Peter Black 27/05/2009

Etholiadau Tymor Penodol i San Steffan

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n galw am etholiadau tymor penodol i Dŷ’r Cyffredin ac mae’n galw ar Weinidogion Cymru’n Un i gyflwyno sylwadau priodol i’r Gweinidogion perthnasol yn Llywodraeth y DU.

Fixed Term Westminster Elections

The National Assembly for Wales calls for fixed term elections to the House of Commons and calls on One Wales Ministers to make appropriate representations to relevant UK Government Ministers.