OPIN-2007-0067 - S4C - Dathlu Pen-blwydd y Sianel yn 25/S4C - Commemoration of 25th Anniversary

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 11/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0067 - S4C - Dathlu Pen-blwydd y Sianel yn 25/S4C - Commemoration of 25th Anniversary

Codwyd gan / Raised By:

Paul Davies

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Andrew RT Davies 10/10/2007

Nicholas Bourne 15/10/2007

Jonathan Morgan 15/10/2007

David Melding 16/10/2007

Mick Bates 16/10/2007

Mark Isherwood 16/10/2007

Brynle Williams 17/10/2007

Gareth Jones 17/10/2007

S4C - Dathlu Pen-blwydd y Sianel yn 25

Mae’r Cynulliad hwn:

  • Yn cymeradwyo gwaith S4C dros y 25 mlynedd diwethaf

  • Yn cydnabod effaith sylweddol gweithgareddau S4C ar economi Cymru

  • Yn llongyfarch S4C am hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant Cymraeg drwy ei rhaglenni

  • Yn cefnogi nod S4C o ragoriaeth greadigol

  • Am barhau i gefnogi datblygu ac ehangu S4C a’i hymrwymiad i gynhyrchu rhaglenni o ansawdd

S4C - Commemoration of 25th Anniversary

This Assembly:

  • Commends the work of S4C over the past 25 years

  • Acknowledges the significant impact that S4C’s activities inject into the Welsh Economy

  • Congratulates S4C on its promotion of the Welsh language and culture through its programming

  • Supports S4C’s goal of creative excellence

  • Will continue to support the development and expansion of S4C and its commitment to producing quality programming