OPIN-2007- 0070 - Offer Trydanol i Hyfforddi Cwn / Electric Dog Training Devices

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 22/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0070 - Offer Trydanol i Hyfforddi Cŵn / Electric Dog Training Devices

Codwyd gan / Raised By:

Brynle Williams

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Nicholas Bourne 24/10/2007

Paul Davies 25/10/2007

David Melding 25/10/2007

Mark Isherwood 25/10/2007

Angela Burns 25/10/2007

Mick Bates 07/11/2007

Kirsty Williams 07/11/2007

Darren Millar 14/11/2007

Val Lloyd 15/11/2007

Mike German 15/11/2007

Jenny Randerson 19/11/2007

Andrew RT Davies 21/11/2007

Nick Ramsay 26/11/2007

Trish Law 28/11/2007

Peter Black 28/11/2007

Offer Trydanol i Hyffordd

i Cŵn

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn condemnio gwerthu a defnyddio offer trydanol i hyfforddi a rheoli cŵn, ac eithrio ffensys trydan da byw, sy’n gweithredu ar egwyddor wahanol; yn deall bod dulliau hyfforddi cadarnhaol amgen yn cynhyrchu cŵn a hyfforddir yn gyflym ac yn ddibynadwy heb botensial creulondeb; yn cydnabod, oherwydd bod gan gŵn berthynas mor glòs â phobl, bod modd defnyddio eu greddf naturiol i’w hyfforddi’n rhwydd; ac yn credu y dylai’r Gweinidog dros Faterion Gwledig gyhoeddi ymgynghoriad llawn ar y pwnc ar y cyfle cyntaf.

Electric Dog Training Devices

The National Assembly for Wales condemns the sale and use of electric training devices to train and control dogs, with the exception of electric livestock fences which operate on a different principle; understands that alternative positive training methods produce dogs which are trained quickly and reliably with no potential for cruelty; recognises that, because dogs have a strong bond with humans, their natural instincts can be utilised to train them easily and believes that Minister for Rural Affairs should issue a full consultation on the subject at the earliest possible opportunity.