OPIN-2007- 0090 - Mesuryddion Smart/Smart Meters

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 20/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0090 - Mesuryddion Smart/Smart Meters

Codwyd gan / Raised By:

Mick Bates

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Peter Black 22/11/2007

Eleanor Burnham 22/11/2007

Jenny Randerson 22/11/2007

Mark Isherwood 22/11/2007

Mike German 22/11/2007

Darren Millar 26/11/2007

Nick Bourne 28/11/2007

Leanne Wood 03/12/2007

Trish Law 03/12/2007

Gareth Jones 12/12/2007

Mesuryddion Smart

Mae’r Cynulliad hwn yn cydnabod potensial Mesuryddion Smart i gynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gollyngiadau carbon a helpu gyda thlodi tanwydd ac yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gychwyn cynnig i osod Mesuryddion Smart yn holl gartrefi Cymru.

Mae’r Cynulliad hwn yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyflwyno mandad ar gyfer gosod mesuryddion smart ym mhob cartref yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf.

Smart Meters

This Assembly recognises the potential for Smart Meters to increase energy efficiency, reduce carbon emissions and assist with fuel poverty and calls on the Welsh Assembly Government to initiate a proposal to install Smart Meters in all Welsh homes.

This Assembly calls on the Welsh Assembly Government to press the UK Government to introduce a mandate for the installation of smart meters in every household in Wales over the next 10 years.