OPIN-2007- 0094 - Taliadau metrau talu o flaen llaw/Energy Pre-payment meter tariffs

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 30/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0094 - Taliadau metrau talu o flaen llaw/Energy Pre-payment meter tariffs

Codwyd gan / Raised By:

Janet Ryder and Mark Isherwood

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Jenny Randerson 04/12/2007

Dai Lloyd 05/12/2007

Peter Black 05/12/2007

Darren Millar 05/12/2007

Andrew RT Davies 05/12/2007

Brynle Williams 05/12/2007

Joyce Watson 06/12/2007

Val Lloyd 06/12/2007

Gareth Jones 06/12/2007

Mohammad Asghar 07/12/2007

Nerys Evans 07/12/2007

Christopher Franks 07/12/2007

Bethan Jenkins 07/12/2007

Alun Ffred Jones07/12/2007

Helen Mary Jones 07/12/2007

Leanne Wood 07/12/2007

Mick Bates 07/12/2007

Trish Law 07/12/2007

Taliadau metrau talu o flaen llaw

Mae’r Cynulliad yn mynegi pryder fod cwsmeriaid sy’n defnyddio metrau talu o flaen llaw ar gyfer ynni yn talu, ar gyfartaledd, £217 yn fwy bob blwyddyn na’r rheini sy’n talu drwy taliadau ar-lein a £155 yn fwy na debyd uniongyrchol; yn nodi fod treuan o gartrefi heb gysylltiad i’r rhyngrwyd tra bod 1 o bob 11 heb gyfrif banc; yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i gysylltu ag Ofgem er mwyn galw am adolygiad llawn o’r costau i’r cwsmeriaid yma fel cam cyntaf i sicrhau nad yw defnyddwyr Cymreig ddim yn cael eu cosbi am dalu drwy’r dull hwn.

Energy Pre-payment meter tariffs

This Assembly expresses concern that customers using prepayment meters to pay for energy are paying an average of £217 per year more than those who have signed up for suppliers' online tariffs and £155 more than those paying by direct debit; notes that a third of households don’t have internet access at home whilst 1 in 11 do not have a bank account; calls on the Assembly Government to make representations to Ofgem to undertake a comprehensive review of charges for PPM customers as a first step to ensuring that Welsh consumers are not penalised because of their payment method.