Future Outlook of the Media in Wales - web chat

Published 08/11/2011   |   Last Updated 08/11/2011

This is the location of the live web chat being held by the Task and Finish Group on the Future Outlook of the Media in Wales. The web chat will take place on Monday 28 November at 6pm - please visit this page then to take part. If you have not signed up yet but wish to do so, please email CELG.Committee@wales.gov.uk Rhagolygon ar gyfer y Cyfryngau yng Nghymru – sgwrs fyw ar y we Dyma’r dudalen ar gyfer sgwrs fyw’r grŵp gorchwyl a gorffen ar ragolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru. Bydd y sgwrs yn dechrau am 18:00 ddydd Llun 28 Tachwedd – dewch nôl i’r dudalen hon bryd hynny i gymryd rhan. Os nad ydych wedi cofrestru eto, ac os hoffech wneud hynny, anfonwch e-bost at Pwyllgor.CCLlL@cymru.gov.uk Click Here for webcast (opens in new window) / Cliciwch yma i weld y darllediad ar we (yn agor mewn ffenestr newydd)